Fracking (Tight Oil) delays Peak Oil by some years / Fracking (Tight oil) förskjuter Peak Oil med några år

Posted on April 16, 2017

6(Swedish below)

I have received a request from someone for permission to present one of our older Peak Oil figures in a planned book, a figure that can be compared with that published by Colin Campbell and me in 2003. That image is shown below and can be found in my book from 2012, Peaking at Peak Oil. Colin and I are planning to write a follow-up article to the, now, 14 year old analysis from 2003. At that time, the massive expansion of the fracking industry was not foreseen so it is interesting to compare the prognosis that we are now working with to that we published 14 years ago. In 2003 the International Energy Agency (IEA) predicted that oil production (not including fracking) would reach over 120 million barrels per day (Mb/d) in 2030.

11.4 orig. 600 dpi686

When we made our calculations of future oil production in 2003, we estimated that oil production in around 2011 would be 85 Mb/d which is what subsequently occurred. However, due to fracking, oil production did not decline following this. In 2015 oil production by fracking was around 4 Mb/d and there has also been an increase in natural gas liquids production through fracking.

All liquides 2015

If we compare this with the prognosis we have now made (see the figure above) we can see that fracking has led to an increase in oil production of around 1.5 billion barrels per year as well as an increase in natural gas liquids (NGL) production. The new prognosis now sees that maximal oil production occurs five years later than the 2011 peak, i.e. in 2016. It will be very interesting to see what level oil production reaches this year. The fact that Peak Oil has been delayed by some years means that our prediction for production in 2030 is now increased from 60 Mb/d to 71 Mb/d.

World Energy Outlook 2015 NEP

The IEA’s current prediction for 2030 has been reduced from 120 Mb/d to 98 Mb/d despite the increased production from fracking (see the figure above). At the same time, the IEA in its World Energy Outlook 2016 report has warned that production may be significantly lower in 2025 due to insufficient investment. If this declining trend continues until 2030 then it could well approach the 71 Mb/d level. When I met Fatih Birol, the head of the IEA, last fall we noted that we are approaching similar levels of oil production in our predictions.

Untitled-3

(Swedish)

Har fått en förfrågan om tillstånd att presentera en av våra äldre Peak Oil figurer i en planerad bok, en figur som kan jämföras med den som Colin Campbell och jag publicerade 2003. Bilden som presenteras här nedan finns med i min bok från 2012, Peeking at Peak Oil. Colin och jag planerar att göra en artikel som är en uppföljning av vår analys från 2003, dvs för 14 år sedan. Då fanns inte fracking på kartan så det kan vara intressant att jämföra den prognos som vi nu arbetar med och den som vi publicerade för 14 år sedan. Då 2003 ansåg International Energy Agency (IEA) att oljeproduktionen utan fracking skulle vara över 120 miljoner fat om dagen år 2030.

11.4 orig. 600 dpi686

Då år 2002 beräknade vi att oljeproduktionen runt 2011 skulle vara 85 miljoner fat om dagen (Mb/d), och det är faktiskt vad den också blev. Däremot blev det ingen minskning i produktionen på grund av fracking. År 2015 var frackingproduktionen av olja runt 4 Mb/d, och det var också en ökning av produktionen av naturligt flytande gas genom fracking.

All liquides 2015

Om vi jämföra med den prognos som vi arbetar med just nu (figuren här ovan är från Colin), så har vi att fracking medfört en ökning av olja med cirka 1.5 miljarder fat om året, men också en ökning av naturligt flytande gas (NGL). Prognosen är att vi nu har en maximal produktion fem år senare, det vill säga år 2016. Det skall bli mycket intressant att se vad produktionen blir i år. Det faktum att Peak Oil har förskjutits några år gör att produktionen 2030 ökar från 60 Mb/d till 71 Mb/d.

World Energy Outlook 2015 NEP

Vad det gäller IEA har man minskat produktionen 2030 från 120 Mb/d till 98 Mb/d fastän vi har en ökad produktion från fracking (se figur här ovan). Samtidigt vanar IEA i World Energy Outlook 2016 att produktionen kan bli betydligt lägre 2025 på grund av bristande investeringar. Fortsätter den nedåtgående trenden fram till 2030 kan det mycket väl närma sig våra 71 Mb/d. Då jag träffade Fatih Birol, chefen för IEA, i höstas kunde vi notera att vi var på väg mot liknande nivå på oljeproduktionen.

Untitled-3

Posted in: Uncategorized