Stabil produktion av skifferolja (thigt oil) pressar priset på olja

Posted on September 28, 2017

9Oil pricw 4 years

Munro_Khadduri_March22_Chart4
(English will come)

I september 2014, nu för tre år sedan, började oljepriset rasa och vid årsskiftet hade det sjunkit från $90 till $60 per fat. En av anledningarna till prisraset var den kraftiga produktionsökningen av skifferolja i USA. Produktionen hos individuella frackade brunnar sjunker mycket snabbt och det betyder att det krävs måna nya brunnar för att hålla produktionen konstant. Riggaktiviteten minskad då priset på olja rasade och vi ser att produktionen av skifferolja (tight oil) började minska. Med den teknik som man hade 2014 så var det inte lönsamt att borra nya brunnar. Under de senaste åren har tekniken utvecklas så att ett pris runt $50 per fat ger en lönsam produktion. Vi ser nu att produktionen sakta börjar att öka och framförallt i västra Texas, Permian. Det faktum att produktionen inte minskar har medfört att oljepriset fortfarande är lågt jämfört med sommaren 2014. Det faktum att bilindustrin tydligt markerar att man kommer att utveckla elektriska bilar, ger en signal till investerare med flera att marknaden är på väg att anpassa sig till en reducerad efterfrågan. Det faktum att den konventionella råoljeproduktionen minskar har de senaste åren inte påverkat priset. Oljeprisets bottennotering i januari 2016 kan kanske markera oljans lägsta pris. Frågan är om och när priset kommer att öka och passera $70, $80 och $90 per fat. Det faktum att industrin hitta allt färre nya fält markerar att produktionen kommer att minska. Om vår efterfrågan minskar kommer priset inte att öka. Balansgången mot framtiden verkar just nu lite osäker.

Advertisement
Posted in: Uncategorized