Stefan Åsberg lämnade helt felaktiga fakta om oljefältet Kirkuk

Posted on November 1, 2017

3I Rapport onsdagen den 1 november besöker Stefan Åsberg oljefältet Kirkuk i Irak. Fältet har den senaste tiden kontrollerats av Kurdiska styrkor, men nyligen tog Iraks arme kontroll över området. Kirkuk är ett gigantfält som hittades 1927. Man började producera olja 1934 och olika bolag har haft kontroll över produktionen. Iraks trupper blev 2014 skrämda av ISIS och lämnade norra Irak, inklusive Kirkuk och oljefältet. Kurdiska peshmegatrupper tog kontroll över området och således också oljefältet Kirkuk. Man började pumpa upp olja och exporterade den via pipelines till den turkiska hamnstaden Ceyhan. Produktionen lär ha legat runt 120 tusen fat olja per dag.

Stefan Åsberg är en bra journalist, men vad det gäller fakta om Kirkuk vilseledde han hela svenska folket. Om Kirkuk säger han ”En av Mellanösterns viktigaste oljereserver” och att Kirkuk är ”Iraks hjärta och måste producera”. Båda påståendena är helt felaktiga. Jag skall inte gå in på de geologiska förhållandena för Kirkuk, men då fältet hittades så beräknades det att det då fanns 22 miljarder fat olja som kunde produceras. Ett av världens största fält. Fram till 1989 hade man producerat 12 miljarder och sedan fram till 2007 ytterligare 1.54 miljarder fat. Enligt bifogad exportprofil för Irak har Kirkuk från 2009 fram till 2013 producerat mellan 500 och 250 tusen fat om dagen. Ett medel verkar ligga runt 400 kb/d. Lägger man till det som producerats från och med 2014 så närmar vi oss att ytterligare 0.8 miljarder fat har producerats sedan 2007. Det betyder att det borde finnas kvar 8 miljarder fat olja i Kirkuk. En stor summa men jämfört med de 115 miljarder fat som rapporteras som Iraks reserver är det ganska obetydligt. Det är definitivt inte en av Mellanösterns viktigaste oljereserver.
prod_tab_1130x486
Iraq_crude_oil_exports_Jul2009_Jun2013
Iraks oljeproduktion

Om vi här ovan betraktar Kirkuks andel av produktionen av olja i Irak så motsvarar det runt 10%. Kirkuk är således inte Iraks hjärta. Däremot är produktionen väldigt viktig för kurderna. Hur skall man tolka att man lämnade fältet utan strider. Faktum är att det var Irak som producerade fram till 2014 så att de återtar kontrollen är inte så konstigt. Man kan däremot vara tacksamma för att kurderna försvarade fältet mot attacker från ISIS. Det gamla fältet måste rustas upp. BP har avtal med Irak om att hjälpa till. Om de rätta investeringarna görs kan produktionen kanske komma tillbaka till 500 tusen fat om dagen. En viktig inkomstkälla för hela regionen, men som en jämförelse producerade Saudiarabien 12349 tusen fat om dagen.

Advertisement
Posted in: Uncategorized