10 000 borrade oljebrunnar i Eagle Ford

January 24, 2016

2

eaglefordshaleplay2016-01-lg

(Separate blog in English) Ungefär en gång per månad lämnar Railroad Commission of Texas en rapport över antal borrade brunnar i Eagle ford och den som kom nu i januari anger att 10 140 brunnar för utvinning av olja hade borrats 1 januari 2016. Antalet gasbrunnar var strax under 5 000 så totalt har man […]

Posted in: Uncategorized

What will happen with the Iranian stored 40 million barrels of oil?

January 22, 2016

2

Bergrum_Syrhåla

Image of Swedish oil storage in underground tunnels. / Bilden visar ett av de svenska bergrummen. Iran has announced that it has 40 million barrels of oil stored on tanker ships along its coast. An oil tanker can hold approximately 2 million barrels so 40 million barrels is approximately 20 ships. The question is how […]

Posted in: Uncategorized

Is the world drowning in oil?

January 20, 2016

4

The Economist 1999 2003

In March 1999 the cover of The Economist carried the bold headline “Drowning in Oil”. In December 1998 the price of Brent crude oil had dipped below $10 per barrel to then lie just over that mark. By October 2003 the situation in the oil market had changed and the Economist now carried the headline […]

Posted in: Uncategorized

Drunknar världen i olja?

January 20, 2016

0

The Economist 1999 2003

I mars 1999 täcktes förstasidan på The Economist med den feta rubriken ”Drowning in oil”. I december 1998 hade priset på Brentoljan sjunkit under 10 dollar per fat för att sedan vara just över 10 dollar per fat. I oktober 2003 hade situationen på oljemarknaden förändras och The Economist har nu rubriken ”The End of […]

Posted in: Uncategorized

The Fracking Year 2015

January 19, 2016

0

Fracking

On New Year’s Eve the players in the fracking industry popped their champagne corks but it was not to celebrate wonderful success as they had done the year before. Rather it was to drown their sorrows. The USA’s Energy Information Administration (EIA) has now released this year’s first Drilling Productivity Report so we can now […]

Posted in: Uncategorized

Fracking-året 2015

January 16, 2016

1

Fracking

  (English in a separate blog) Då aktörer inom frackingindustrin öppnade sina champagnekorkar på nyårsnatten så var det inte för att fira årets fantastiska framgångar, som man gjorde för ett år sedan, utan snarare för att dränka sina sorger. USA:s energimyndighet har nu släppt årets första Drilling Productivity Report och vi kan nu summera fracking […]

Posted in: Uncategorized

Aleklett i Aftonbladet: “FN:s klimatscenarier för världens oljeproduktion och kolanvändning är fullkomligt orealistiska.”

January 4, 2016

1

På nyårsafton publicerade Aftonbladet en artikel där man intervjuade mig. Rubriken blev ”Flyktingströmmen nu är en viskning jämfört med om 20-30 år”. I vår diskussion var detta en bisats och det vi diskuterade var framförallt de scenarier som IPCC accepterat. Här är början på artikeln: FN:s klimatscenarier för världens oljeproduktion och kolanvändning är fullkomligt orealistiska. […]

Posted in: Uncategorized

2015 – A negative year for oil producers but a positive year for the climate

January 4, 2016

0

Happy New Year

(This is the English version of the blog in Swedish published 151231) 2015 was a negative year for the oil industry as the oil price drifted around US$50 per barrel. There were many of us who, one year ago, believed that the price would begin to rise and reach $70 or more per barrel during […]

Posted in: Uncategorized

2015 – ett negativt år för oljeproducenterna – ett positivt år för klimatet

December 31, 2015

7

gott nytt år

(English will come as a separate blog.) 2015 var ett negativt år för oljeindustrin då oljepriset höll sig runt US $50 per fat. Vi var många som för ett år sedan trodde att priset under året skulle börja att klättra uppåt och under hösten åter nå $70 per fat eller mer. Det är bara att konstatera att […]

Posted in: Uncategorized

Another Eagle Ford Bankruptcy

December 17, 2015

0

bankruptcy

The Eagle Ford loses another operator as Energy & Exploration Partners become the 18th Texas oil driller to file for bankruptcy. Read more…

Posted in: Uncategorized

COP21 – Paris Agreement

December 16, 2015

2

cop21

Those who followed the news on the COP21 meeting will remember that new versions of the treaty document were regularly released until the final version was agreed. The final document is 32 pages long and has 140 paragraphs. The Paris Agreement itself is present as an appendix and has 29 articles. (Link to the Paris […]

Posted in: Uncategorized

COP21 – Jubilation in Paris but the numbers they presented did not correspond with reality

December 14, 2015

0

Fig 17-9 Glob e warmer1000

  Dear Friends, My book [in Swedish] “A world addicted to oil” should have been printed by now but when I came write the chapter on climate change I realized that I needed to wait to see the result of the COP21 Conference (It will also come in English). With a hammer blow in Paris […]

Posted in: Uncategorized
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 213 other followers