Aleklett i Aftonbladet: “FN:s klimatscenarier för världens oljeproduktion och kolanvändning är fullkomligt orealistiska.”

January 4, 2016

1

På nyårsafton publicerade Aftonbladet en artikel där man intervjuade mig. Rubriken blev ”Flyktingströmmen nu är en viskning jämfört med om 20-30 år”. I vår diskussion var detta en bisats och det vi diskuterade var framförallt de scenarier som IPCC accepterat. Här är början på artikeln: FN:s klimatscenarier för världens oljeproduktion och kolanvändning är fullkomligt orealistiska. […]

Posted in: Uncategorized

2015 – A negative year for oil producers but a positive year for the climate

January 4, 2016

0

Happy New Year

(This is the English version of the blog in Swedish published 151231) 2015 was a negative year for the oil industry as the oil price drifted around US$50 per barrel. There were many of us who, one year ago, believed that the price would begin to rise and reach $70 or more per barrel during […]

Posted in: Uncategorized

2015 – ett negativt år för oljeproducenterna – ett positivt år för klimatet

December 31, 2015

6

gott nytt år

(English will come as a separate blog.) 2015 var ett negativt år för oljeindustrin då oljepriset höll sig runt US $50 per fat. Vi var många som för ett år sedan trodde att priset under året skulle börja att klättra uppåt och under hösten åter nå $70 per fat eller mer. Det är bara att konstatera att […]

Posted in: Uncategorized

Another Eagle Ford Bankruptcy

December 17, 2015

0

bankruptcy

The Eagle Ford loses another operator as Energy & Exploration Partners become the 18th Texas oil driller to file for bankruptcy. Read more…

Posted in: Uncategorized

COP21 – Paris Agreement

December 16, 2015

2

cop21

Those who followed the news on the COP21 meeting will remember that new versions of the treaty document were regularly released until the final version was agreed. The final document is 32 pages long and has 140 paragraphs. The Paris Agreement itself is present as an appendix and has 29 articles. (Link to the Paris […]

Posted in: Uncategorized

COP21 – Jubilation in Paris but the numbers they presented did not correspond with reality

December 14, 2015

0

Fig 17-9 Glob e warmer1000

  Dear Friends, My book [in Swedish] “A world addicted to oil” should have been printed by now but when I came write the chapter on climate change I realized that I needed to wait to see the result of the COP21 Conference (It will also come in English). With a hammer blow in Paris […]

Posted in: Uncategorized

COP21 – Jubel i Paris, men man presenterade inte verklighetens siffror.

December 14, 2015

4

Fig 17-9 Glob e warmer1000

Kära vänner, min bok En värld drogad av olja skulle varit tryckt, men då jag kom till kapitlet om klimatet insåg jag att jag måste avvakta slutdokumentet från COP21. Med ett klubbslag i Paris godkände COP21 ett nytt klimatavtal. Det blev ett jubel, kramar och tårar och ländernas miljöministrar stämde in i firandet. I avtalet […]

Posted in: Uncategorized

Warning – an “oil theologist” is needed to interpret the given resources and reserves in World Energy Outlook 2015

November 14, 2015

1

WEO-2015

This year’s big news regarding the reporting of oil reserves in World Energy Outlook 2015 is that this annual report now discusses “resources that are technically possible to produce” and what proportion of these are proven reserves. When I was working on Chapter 17, The Peak of the Oil Age for my new book a […]

Posted in: Uncategorized

Varning – det behövs en ”oljeteolog” för att tolka angivna resurser och reserver i World Energy Outlook 2015

November 13, 2015

1

(Separate blog in English) Årets stora nyhet vad det gäller rapportering av reserver i World Energy Outlook 2015 är att man nu diskuterar ”resurser som är tekniskt möjligt att utvinna” och hur stor del av dessa som är bevisade reserver. Då jag för någon vecka sedanjobbade med ”Oljeerans Peak”, kapitel 17 i min nya bok […]

Posted in: Uncategorized

World Energy Outlook 2015 – A short presentation of the oil scenario (En kort presentation av oljescenariot)

November 13, 2015

3

WEO-2015

On 10 November the International Energy Agency (IEA) released its annual World Energy Outlook (WEO) report. In the introduction to the report the WEO is described as the “Bible of the Energy Sector”. If that is the case then Fatih Birol, the head of the IEA, must be regarded as the energy sector’s godfather! Like […]

Posted in: Uncategorized

Amazon and Peeking at Peak Oil

October 8, 2015

0

110420 cover

It looks as Amazon has a great sale on our book “Peeking at Peak Oil”. You can get it for $2.57. A new edition with updating of fracking will come within 6 months. Go to Amazon

Posted in: Uncategorized

The Book Exposition in Gothenburg – A review

October 7, 2015

0

03 bokmassan

The Book Exposition finished some days ago so it is time for a little review. In total, 94,715 people attended which is somewhat fewer than last year but for a first time attendee such as myself it felt like an enormous number. Quite a few of these visited our booth. One reason for the lower […]

Posted in: Uncategorized
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 208 other followers