Drunknar världen i olja?

January 20, 2016

0

The Economist 1999 2003

I mars 1999 täcktes förstasidan på The Economist med den feta rubriken ”Drowning in oil”. I december 1998 hade priset på Brentoljan sjunkit under 10 dollar per fat för att sedan vara just över 10 dollar per fat. I oktober 2003 hade situationen på oljemarknaden förändras och The Economist har nu rubriken ”The End of […]

Posted in: Uncategorized

The Fracking Year 2015

January 19, 2016

0

Fracking

On New Year’s Eve the players in the fracking industry popped their champagne corks but it was not to celebrate wonderful success as they had done the year before. Rather it was to drown their sorrows. The USA’s Energy Information Administration (EIA) has now released this year’s first Drilling Productivity Report so we can now […]

Posted in: Uncategorized

Fracking-året 2015

January 16, 2016

1

Fracking

  (English in a separate blog) Då aktörer inom frackingindustrin öppnade sina champagnekorkar på nyårsnatten så var det inte för att fira årets fantastiska framgångar, som man gjorde för ett år sedan, utan snarare för att dränka sina sorger. USA:s energimyndighet har nu släppt årets första Drilling Productivity Report och vi kan nu summera fracking […]

Posted in: Uncategorized

Aleklett i Aftonbladet: “FN:s klimatscenarier för världens oljeproduktion och kolanvändning är fullkomligt orealistiska.”

January 4, 2016

1

På nyårsafton publicerade Aftonbladet en artikel där man intervjuade mig. Rubriken blev ”Flyktingströmmen nu är en viskning jämfört med om 20-30 år”. I vår diskussion var detta en bisats och det vi diskuterade var framförallt de scenarier som IPCC accepterat. Här är början på artikeln: FN:s klimatscenarier för världens oljeproduktion och kolanvändning är fullkomligt orealistiska. […]

Posted in: Uncategorized

2015 – A negative year for oil producers but a positive year for the climate

January 4, 2016

0

Happy New Year

(This is the English version of the blog in Swedish published 151231) 2015 was a negative year for the oil industry as the oil price drifted around US$50 per barrel. There were many of us who, one year ago, believed that the price would begin to rise and reach $70 or more per barrel during […]

Posted in: Uncategorized

2015 – ett negativt år för oljeproducenterna – ett positivt år för klimatet

December 31, 2015

7

gott nytt år

(English will come as a separate blog.) 2015 var ett negativt år för oljeindustrin då oljepriset höll sig runt US $50 per fat. Vi var många som för ett år sedan trodde att priset under året skulle börja att klättra uppåt och under hösten åter nå $70 per fat eller mer. Det är bara att konstatera att […]

Posted in: Uncategorized

Another Eagle Ford Bankruptcy

December 17, 2015

0

bankruptcy

The Eagle Ford loses another operator as Energy & Exploration Partners become the 18th Texas oil driller to file for bankruptcy. Read more…

Posted in: Uncategorized

COP21 – Paris Agreement

December 16, 2015

2

cop21

Those who followed the news on the COP21 meeting will remember that new versions of the treaty document were regularly released until the final version was agreed. The final document is 32 pages long and has 140 paragraphs. The Paris Agreement itself is present as an appendix and has 29 articles. (Link to the Paris […]

Posted in: Uncategorized

COP21 – Jubilation in Paris but the numbers they presented did not correspond with reality

December 14, 2015

0

Fig 17-9 Glob e warmer1000

  Dear Friends, My book [in Swedish] “A world addicted to oil” should have been printed by now but when I came write the chapter on climate change I realized that I needed to wait to see the result of the COP21 Conference (It will also come in English). With a hammer blow in Paris […]

Posted in: Uncategorized

COP21 – Jubel i Paris, men man presenterade inte verklighetens siffror.

December 14, 2015

4

Fig 17-9 Glob e warmer1000

Kära vänner, min bok En värld drogad av olja skulle varit tryckt, men då jag kom till kapitlet om klimatet insåg jag att jag måste avvakta slutdokumentet från COP21. Med ett klubbslag i Paris godkände COP21 ett nytt klimatavtal. Det blev ett jubel, kramar och tårar och ländernas miljöministrar stämde in i firandet. I avtalet […]

Posted in: Uncategorized

Warning – an “oil theologist” is needed to interpret the given resources and reserves in World Energy Outlook 2015

November 14, 2015

1

WEO-2015

This year’s big news regarding the reporting of oil reserves in World Energy Outlook 2015 is that this annual report now discusses “resources that are technically possible to produce” and what proportion of these are proven reserves. When I was working on Chapter 17, The Peak of the Oil Age for my new book a […]

Posted in: Uncategorized

Varning – det behövs en ”oljeteolog” för att tolka angivna resurser och reserver i World Energy Outlook 2015

November 13, 2015

1

(Separate blog in English) Årets stora nyhet vad det gäller rapportering av reserver i World Energy Outlook 2015 är att man nu diskuterar ”resurser som är tekniskt möjligt att utvinna” och hur stor del av dessa som är bevisade reserver. Då jag för någon vecka sedanjobbade med ”Oljeerans Peak”, kapitel 17 i min nya bok […]

Posted in: Uncategorized