Photos

3 Responses “Photos” →
 1. How can I set up a Norwegian ASPO?

  Reply

 2. aleklett

  October 10, 2008

  Send a mail to Mikael Höök: mikael.hook@fysast.uu.se

  Reply
 3. TÄNK OM…..
  Vi – globalt – kunde komma igång med att spjälka koldioxid till kol och syre, i spjälkningsreaktorer drivna av sol (och möjligen även vind- ) energi, och i sådana mängder att vi spjälkar mer än vi producerar.
  DÅ SKULLE , BL.A ….
  • ökningen av drivhuseffekten stanna upp, och istället drivas tillbaka till rimliga nivåer.
  • isar i arktiska områden sluta smälta och istället återbildas.
  • permafrostområdenas metanutsläpp minimeras och rentav avstanna.
  • havsnivåerna sluta stiga.
  • världens jordbruk helt kunna inriktas på livsmedelsproduktion.
  • världens klimat stabiliseras.
  • världens alla kolkrävande industrier och verksamheter kunna försörjas med högvärdigt, rent kol.
  • dagens förbränningsmotorer kunna ersättas av en ny generation, med driv-medel baserade på kolteknik.
  • fossilbränsleeran bli en slutgiltig, historisk parentes, samtidigt som samhället i allt väsentligt skulle kunna fortsätta med den infrastruktur och de distributionsmönster som den skapat.
  • gigantiska mängder av arbetstillfällen kunna skapas.

  Ja, tänk om…………….

  Bjärred i mars 2009 Cliff Engdahl CTH 65

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: