The Autumn Agenda for ASPO International’s President / Höstens agenda för ASPO Internationals president

Posted on June 27, 2012

1


At the ASPO meeting in Vienna I was elected anew to be president of ASPO for an additional two years. Now autumn’s agenda has begun to fill with conferences where I will represent ASPO and Uppsala University. First there are four conferences in China in the middle of September of which ”The 2nd International Symposium of Unconventional Oil & Gas” is the most important.

Immediately afterwards at the end of September and beginning of October I will be in Abu Dhabi for ”The World Route Development Strategy Summit”. . The World Bank has invited me to participate and discuss the future of aviation at that industry’s largest conference.

The meeting following that is in October and is “the 127th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU)” . It will be held in Québec in Canada. There, representatives of all the world’s parliaments will gather for their yearly meeting and they have decided to devote a session to Peak Oil.

On the way home I will stay for some days in London to give an invited presentation at ”The 10th Annual Global Reserves Summit”. My presentation will address the topic of world’s oil reserves.

The autumn’s last conference will presumably be the yearly ASPO-USA konferensen conference that, this year, will be held in Austin, Texas on 30 November and 1 December.

Unfortunately I have been forced again to decline a number of invitations to interesting conferences that occur at the same time as those I have agreed to attend. However, I hope that those conferences to which I have accepted invitations will spread the message about Peak Oil. In addition I will also make a number of presentations in Sweden. We will see if the number of presentations I give this year reaches around 40 which has been the usual number in recent years.

(Swedish)
Vid ASPO mötet i Wien valdes jag på nytt till att vara president för ASPO under ytterligare två år och nu börjar höstens agenda att fyllas ut med konferenser där jag skall representera ASPO och Uppsala universitet. Först är det fyra konferenser i Kina i mitten av september varav ”The 2nd International Symposium of Unconventional Oil & Gas” är den viktigaste.

Direkt därefter blir det Abu Dhabi i månadsskifter september – oktober och ”The World Route Development Strategy Summit”. Det är Världsbanken som bjudit in mig att vara med och diskutera flygets framtid på flygindustrins största konferens.

Nästa möte i oktober är “the 127th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU)” och platsen är Québec i Kanada. Då samlas representanter för alla världens parlament till sitt årliga möte och man har bestämt att ägna en session åt Peak Oil.

På väg hem stannar jag några dagar i London för att hålla ett inbjudet föredrag på ”The 10th Annual Global Reserves Summit” och då är det världens oljereserver som skall behandlas.

Höstens sita konferens blir förmodligen den årliga ASPO-USA konferensen som i år skall vara i Austin i Texas den 30 november och 1 december.

Tyvärr har jag tvingats säga nej till några intressanta konferenser som äger rum samtidigt med de som jag sagt ja till, men med dessa utvalda konferenser hoppas jag att budskapet om Peak Oil skall spridas. Till detta kommer också några föredrag i Sverige. Vi får se om jag kommer upp till runt 40 föredrag som varit det vanliga antalet de senaste åren.

Advertisement
Posted in: Uncategorized