Australia November 2010: Back to Sydney – report 5

Posted on November 25, 2010

0


It is time for another report from Australia. At 4.30 AM I left Newcastle by car together with Geoff and Steve to travel back to Sydney. ABC-TV has a morning program called “Breakfast” and I was been invited to be a guest on the program at 7.30 AM. They expected me to be in the studio in Sydney by 7.15 AM. During the approximately 140 km long drive I saw a wonderful sunrise. At the start we were quite alone on the highway but when we passed the Harbour Bridge in Sydney the roads were packed with cars and once again one was reminded of the importance of oil. We arrived at the ABC building in Sydney in good time.


It turned out that the TV programme’s host was in Melbourne and my seat was in a studio with a blue background but on TV the background was a fantastic image of Sydney Harbour. During a number of minutes I was allowed to talk about Peak Oil. It is always interesting with live broadcasts since they cannot edit out any statements.


At 11 AM a meeting had been arranged between Michelle Zeibots and Damien Giurco from the Institute of Sustainable Futures at Sydney Technical University, Geoffrey Evans and Steve Mohr from The University of Newcastle and myself from Uppsala University. We were to discuss conditions for future research projects.

Southeast Asia is a very interesting area for research on future energy systems. A large part of the world’s population lives there and according to all the prognoses this area will be the leader in future growth. It would be a perfect topic for collaboration for Global Energy Systems in Uppsala. A few hours later including time for lunch we had an agreement on collaboration and the guidelines for the research we will do were down on paper. Now comes the next step of applying for money for the research.

That evening The University of Sydney had arranged a presentation for the public. The Breakfast programme on ABC TV had concluded with one of the hosts giving the presentation some publicity so I was quite excited as we travelled to the university. I was very pleasantly surprised. There were more people than seats so they sat wherever they could and there was an atmosphere of excitement. Of course, one draws inspiration from this one, my 12th presentations in Australia, really hit the bullseye.

The next stop will be Adelaide where Michael Lardelli lives. Olle Qvennerstedt will also come there. For one month we will concentrate on putting together the book “Peeking at Peak Oil”. Springer is expecting the manuscript to be ready early next year.

(Swedish)
Det är dags för en ny rapport från Australien. Klockan halv fem på morgonen lämnar jag Newcastle i bil tillsammans med Jeoff och Steve för att åka tillbaka till Sydney. ABC-TV (Australiens SVT) har ett morgonprogram som heter ”Breakfast”, och 07:30 är jag inbjuden att vara gäst i programmet. Man förväntar sig att jag skall vara i studion i Sydney kl 07:15. Under den cirka 140 km långa resan fick jag uppleva en fantastiskt fin soluppgång. Från början var vi ganska ensamma på vägen, men då vi passerade Harbour Bridge i Sydney var vägarna fullpackade med bilar och än en gång blev man påmind om oljans betydelse. I god tid var vi framme vid ABC-huset i Sydney.

Det visade sig att programledarna satt i Melbourne och min plats blev en studio med en blå bakgrund, men i TV visade man som bakgrund en fantastisk fin bild över hamnen i Sydney. Under några minuter fick jag berätta om Peak Oil och det är alltid intressant med direktsändningar eftersom man inte kan klippa bort några uttalanden.

Klockan 11 var det inbokat ett möte med Michelle Zeibots och Damien Giurco från Institute of Sustainable Futures, Sydney Technical University, Goeffrey Evans och Steve Mohr från University of Newcastle och undertecknad från Uppsala universitet. Vi skulle diskutera förutsättningar för framtida forskningsprojekt. Sydostasien är ett mycket intressant område för forskning om framtida energisystem. Vi har en stor del av världens befolkning som bor i området och enligt alla prognoser kommer området att vara ledande vad det gäller tillväxt. För Globala energisystem i Uppsala skulle det vara perfekt att etablera ett samarbete. Några timmar senare inklusive en lunch var vi överens om att samarbeta och riktlinjer för den forskning som vi vill göra fanns på pränt. Nu kommer nästa steg och det är att söka pengar för forskningsarbetet.

På kvällen hade University of Sydney arrangerat ett föredrag för allmänheten. Frukostprogrammet i ABC hade avslutats med att programledarna hade gjort reklam för föredraget så det var med spänning som vi åkte till universitet. Det blev en mycket positiv överraskning. Sittplatserna i lokalen räkte inte till utan folk slog sig ner var de kunde och stämningen var hög. Självfallet blir man inspirerad och detta mitt 12 föredrag i Australien blev en fullträff.

Nästa sopp blir Adelaide där Michael Lardelli bor och dit skall också Olle Qvennerstedt komma. Under en månad skall vi koncentrerat jobba med boken ”Peaking at Peak Oil”. Springer förväntar sig ett manuskript i början av nästa år.

Posted in: Dagsaktuellt