Dieselransonering hotar

Posted on March 18, 2012

1


På hemsidan Börsguiden, en tjänst från Privata Affärer och Veckans Affärer, finns en del av Gunnar Lindstedts artikel ”Svarta moln över ny olja” som finns publicerad i veckans nummer av Veckans Affärer. Man väljer rubriken ”Dieselransonering hotar”, (http://www.privataaffarer.se/ravaror/ransonering-av-diesel-hotar-324363)

Det är den här texten som jag hoppas Michael Lardelli skall översätta till engelska för mig:

Oljebristen: Världens oljeproduktion har planat ut, vilket orsakat dieselbrist i Europa. Kjell Areklett, professor på Uppsala universitet, säger att man ska köra en bensinbil om man vill vara säker på att köra bil om tio år.

Trots kraftiga prissvängningar har oljeindustrin inte förmått öka produktionen. Samtidigt har det skett stora förändringar när det gäller hur mycket olja som egentligen finns tillgänglig på världsmarknaden.

”Mellan 2005 och 2010, på fem år, har de oljeexporterande länderna minskat sin export från 48 miljoner fat till 44 miljoner fat per dag. Det betyder att 4 miljoner fat per dag har försvunnit från marknaden”, säger professor Kjell Aleklett vid Uppsala universitet.

”Dessutom har Kina, Indien och andra utvecklingsländer ökat sin import med 3 miljoner fat per dag. Den tillgängliga oljan för OECD-länderna har med andra ord minskat med 15 procent på fem år.”

När de oljeexporterande länderna i Mellanöstern behåller alltmer av oljan för inhemsk konsumtion, medan länderna i Asien kraftigt ökar sin import, blir knappheten på olja i industrivärlden alltmer uppenbar.

Samtidigt har oljekonsumtionen i denna del av världen sjunkit sedan den ekonomiska krisen 2008 – människor åker mindre bil och industrins behov har minskat. Men ett tecken på en begynnande oljeknapphet är det fortsatt höga oljepriset.

Och höga oljepriser leder så småningom leder till ekonomisk nedgång. Frågan är hur höga priserna kan bli. Om ekonomin går in i stagnation blir det svårt för oljebolagen att räkna hem dyrbara investeringar i svårtillgänglig olja, med sjunkande investeringar som följd.

Detta avsteg från principen, att ökad efterfrågan ska leda till mer investeringar och större tillgång, har redan visat sig när det gäller tillgången på diesel i Europa.

”Just nu är bristen på diesel i Europa 30-40 miljoner kubikmeter”, säger Michael Löw som är vd på Preem.

”USA exporterar sin diesel till Europa och vi exporterar bensin till USA. Men om amerikanarna börjar köra mer diesel blir bristen på diesel ännu större här.”

Eftersom en stor del av dieseln används av samhällsnödvändig lastbilstrafik kan det mycket väl bli så att dieseln måste ransoneras till privatbilister. Från politiskt håll i Europa har dieselbilar gynnats eftersom de anses miljövänligare. En åtgärd som nu slår tillbaka.

”Ska du vara säker på att kunna köra bil om tio år så ska du köra en bensinbil”, säger Kjell Aleklett.

”Om tio år kommer dieseln i Europa att vara ransonerad.”

Den europeiska raffinaderikapaciteten för diesel är alldeles för liten i förhållande till efterfrågan. Men oljeindustrin vill ändå inte investera i nya anläggningar eftersom marginalerna är låga och framtidsutsikterna osäkra.

”Regeringen säger att vi 2030 ska köra fossilfritt”, säger Michael Löw.

”Men eftersom det tar minst nitton år att byta ut bilparken så borde alla i så fall köpa elbilar från och med nu, vilket inte sker. Politikerna lämnar oss i ett vakum, ska vi lägga ned verksamheten eller ska vi fortsätta investera?”

Posted in: Uncategorized