TT, BBC and Peak Oil

Posted on August 14, 2013

2Last Monday a journalist rang from TT, Tidningarnas Telegrambyrå, (a wire service) and wanted to discuss an article that the BBC had published some weeks ago,
The receding threat from ‘peak oil’. “The receding threat from ‘peak oil’”. That article is one of a number published during the past year that tries to convince readers that they do not need to worry about Peak Oil. The first conclusion that one comes to is that the authors have previously seen Peak Oil as a threat to the future.

We discussed the article for half an hour and I tried to explain that the USA, according to its own Energy Information Agency, will not become self-sufficient in oil and it will not produce more oil at a greater rate than Saudi Arabia. At the same time we must remember that the USA is the world’s third largest oil producer and, like all other large producers, uses oil wastefully.

I waited with suspense to see what TT would write and it proved to be only a few lines under the title “New Technology Gives More Oil”. Here are the lines [translated]:

New extraction technology and higher oil prices have meant that new oil discoveries in, primarily, the USA has become profitable. According to a report from the OECD-nations’ energy authority, the IEA, concerns that oil production will go into decline are exaggerated. But this message is dismissed by Professor Kjell Aleklett, specialist in global energy systems. According to Aleklett the IEA’s supporting nations, including Sweden, are using this as an excuse to maintain their high levels of oil consumption.

“Every year they find new lifebuoys to enable them to continue doing as they have been.”

It is interesting that this short announcement from TT is now found in nearly all the Swedish on-line newspapers from south to north. Here are some examples, Skånskan, GöteborgsPosten, Katrineholms Kuriren, Södermanlands Nyheter, Svenska Dagbladet (SvD), Västerbettens Kuriren,

A search on Google shows that I have never had a greater spread of my views in Sweden.

(Swedish)
I måndags ringde en journalist från TT, Tidningarnas Telegrambyrå, och ville diskutera en artikel som BBC publicerade för några veckor sedan: The receding threat from ‘peak oil’ (Det vikande hotet från ”Peak Oil”, titta på filmen). Artikeln är en i raden av alla de artiklar som skrivits under året där man försöker övertyga läsarna att man inte behöver oroa sig för Peak Oil. Den första slutsatsen som man kan göra är att man tidigare verkligen ansett att Peak Oil varit ett hot mot framtiden.

Under en halvtimma diskuterade vi artikeln och jag försökte förklara att USA, enligt deras egen energimyndighet, inte kommer att bli självförsörjande på olja och att de inte kommer att producera mer olja än Saudiarabien. Samtidigt skall vi komma ihåg att USA är världens tredje största oljeproducent och likt alla andra stora oljeproducenter är man slösaktiga då man använder olja.

Med spänning väntade jag på vad TT skulle skriva och det blev bara några få rader med rubriken ”Ny teknik ger mer olja”. Här är textraderna:

Ny utvinningsteknik och högre priser på olja har gjort att nya oljefyndigheter i framför allt USA blivit lönsamma. Enligt en rapport från OECD-ländernas energiorgan IEA är hoten om att oljan är på väg att sina överdrivna. Men påståendena avfärdas av professor Kjell Aleklett, specialist på globala energisystem. Enligt Aleklett söker IEA:s ägarländer, däribland Sverige, ursäkter för att behålla sin höga oljekonsumtion.

-Varje år försöker man hitta nya livbojar som gör det möjligt att fortsätta som man gör.

Det intressanta är att denna korta notis från TT finns nu återgiven på nästan samtlig svenska nättidningar från söder till norr. Här är några exempel; Skånskan, GöteborgsPosten, Katrineholms Kuriren, Södermanlands Nyheter, Svenska Dagbladet (SvD), Västerbettens Kuriren,

En sökning med Google visar att jag aldrig har fått en större spridning av mina åsikter i Sverige.

Advertisement
Posted in: Uncategorized