Energy is the basis for our future

Posted on November 18, 2014

3
One month ago I wrote for the Focus column of SvD that “The falling oil price may presage a future recession”. The article was criticised by some but now recession is a reality in Japan, the world’s third largest economy. Today the BBC reports, “Japan’s economy unexpectedly shrank for the second consecutive quarter, leaving the world’s third largest economy in technical recession”.

Germany, the world’s fourth largest economy, is not yet in recession but its growth is very slow. During the year’s second quarter economic growth was -0.1% and during the third quarter it was +0.1%.

After the G20 meeting in Australia the UK’s prime minister wrote an opinion piece in The Guardian, “Six years on from the financial crash that brought the world to its knees, red warning lights are once again flashing on the dashboard of the global economy”. But the article did not mention energy even once.

Everything occurring around us has energy as its driving force. Food requires energy to be produced, transported and prepared. Energy is required to build our shelters and to keep them warm and lit. Energy is one of the parameters when the world’s future growth is calculated. It is the burning of fossil fuels that causes carbon dioxide emissions and the risk of global warming. The raw materials for energy production such as oil and gas are part of the picture in military conflicts.

Our future scenario must be based on consideration of energy.

(Swedish)
För en månad sedan skrev jag på Brännpunkt ”Fallande oljepris ett tecken på recession”. Det framfördes kritik mot detta men nu är recession verklighet i Japan, världens tredje största ekonomi. Idag rapporterar BBC: “Japan’s economy unexpectedly shrank for the second consecutive quarter, leaving the world’s third largest economy in technical recession”.

Tyskland, världens fjärde största ekonomi, befinner sig ännu inte i recession men tillväxten är mycket låg. Under andra kvartalet var tillväxten -0.1 procent och under tredje kvartalet +0.1 procent.

Efter G20-mötet i Australien har Storbritanniens premiärminister fattat penna och skrivit en debattartikel i The Guardian ”Sex år efter den ekonomiska kraschen som förde världen på knä, är det på nytt röda varningslampor som blinkar på instrumentbrädan i den globala ekonomin.” Men i artikeln nämns energi inte en enda gång.

Allt runt omkring oss har energi som drivkraft. Mat behöver energi för att produceras, transporteras och prepareras. Det krävs energi för att bygga våra bostäder och för att hålla de varma och ljusa. Energi är en av parametrarna då världens framtida tillväxt beräknas. Det är förbränning av fossil energi som ger koldioxidutsläpp och risk för ökad global uppvärmning. Energiråvaror som olja och gas finns med i bilden då vi har militära konflikter.

Vårt framtidsscenario måste ha energi som bas.

Advertisement
Posted in: Uncategorized