Ten million cars in China / Tio miljoner bilar i Kina

Posted on October 21, 2009

2


Chinese TV has proudly announced that they produced 10,000,000 cars this year. Together with imports this year’s total car sales are calculated to be around 13 million. These cars use gasoline and diesel. From one barrel of crude oil (159 litres) one can produce a maximum of 100 litres of gasoline and diesel fuel. If every new car uses 1000 litres per year then these new cars will require 130 million barrels of crude oil per year – or 350 thousand barrels per day. All additional oil use from consumption growth in China must be imported. The conclusion is that this year’s record sales of new cars in China will increase their import needs by 10%.

Approximately 23% of the world’s population lives in China and if they were to use 23% of the world’s oil this would mean a consumption of around 20 million barrels per day. They are approaching 8 million barrels but their goal is definitely 20 million per day. Peak oil will bring a change in global oil consumption. Developing nations such as China and India will require a larger share and we that currently use more than our percentage share will be forced to change. We will not abandon the car but the fuel of the future will not be gasoline or diesel.

(Swedish)

Kinesisk TV har med stolthet meddelat att man i år producerat 10.000.000 bilar. Tillsammans med import beräknas årets försäljning bli omkring 13 miljoner bilar. Dessa bilar använder bensin och diesel och från ett fat råolja (159 liter) kan det maximalt bli 100 liter bensin och diesel. Om varje ny bil i Kina använder 1000 liter om året så medför det att de nya bilarna kommer att kräva 130 miljoner fat råolja om året, eller 350 tusen fat om dagen. All konsumtionsökning av olja i Kina måste importeras och slutsatsen blir att årets rekordförsäljning av nya bilar i Kina kommer att öka deras importbehov med 10 procent.

I Kina bor ungefär 23 procent av världens befolkning och skulle man använda 23 procent av världens olja skulle det medföra en konsumtion av cirka 20 miljoner fat om dagen. Man närmar sig 8 men målet är definitivt 20 miljoner om dagen. Peak Oil kommer att medföra en förändring i den globala konsumtionen. Utvecklingsländer som Kina och Indien kommer att kräva en större andel och vi som idag konsumerar mer än vår procentuella del kommer att tvingas till förändring. Vi kommer inte att överge bilen men framtidens bränsle heter inte bensin och diesel.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt