Colosseum och energiflöden

Posted on April 9, 2010

0


(English will come)

Har varit i Rom några dagar och att besöka Colosseum är ett måste då man är i Rom. Arenan invigdes år 80 efter Kristus av kejsar Titus med ett skådespel som varade i 100 dagar, och man beräknar att det var 900 djur och människor som dödades i arenan under de 100 dagarna. Men det var hans far Kejsar Vespasianus som påbörjade konstruktionen 8 år tidigare. Att för snart 2000 år sedan under 8 år bygga denna fantastiska arena måste vara världens mest fantastiska byggnadsprojekt. Det var ungefär samma tid som Kina fick på sig att bygga sitt ”Birdnest” inför olympiaden 2008. Tänk om Kejsar Vespasianus arkitekter fått fria händer i Beijing. För den som vill har mer information om Colosseum är det bara att söka på nätet.( http://www.roman-colosseum.info/index.htm) Vad jag nu vill diskutera är faktorer av betydelse för Romarrikets uppgång och fall jämfört med dagens ”Kejsardömen”.

Rekonstruktioner av Colosseum jämfört med ”Birdnest” i Beijing.


Först kan vi konstatera att mäktiga och rika ledare alltid har och förmodligen alltid kommer att bygga monoment över sin storhet och att bygga arenor för att ge folket skådespel har alltid kommit högt upp på agendan. Det kan vara ett operahus i Oslo, en OS arena i Beijing eller en inomhusarena för skidåkning i Dubai, och dagens triumfbågar är allt högre och högre hus runt om i världen. Vad det gäller den energi som behövs för byggnationen är det idag fossil energi medan det för 2000 år sedan var slavar och mat till slavarna så att de kunde utföra ett arbete. Vi har att en deciliter (100 ml) olja innehåller energin 1 kilowattimma. Ett dagsarbete är knappt 1 kilowattimma och det betyder att man kan ersätta ett fat olja, 169 liter, med 2000 slavar. Dagens import av olja kan jämföras med Rommarnas erövringar och transporter av slavar från de nya erövringarna till centralorten Rom. Jag har försökt att hitta en uppgift på antalet slavar som byggde Colosseum, men har inte hittat någon bra siffra. Man har nämnt 30000 till 50000 slavar och det skulle då motsvara 15 till 25 fat olja om dagen. Den energimängd som varje slav måste inta är ungefär det dubbla vilket betyder att slavarnas energikonsumtion var 30 till 50 fat olja om dagen. Då fanns det inga sportdrycker men varje slav hade en vinranson på ungefär 2 flaskor vin om dagen. Det motsvarar ett energiintag på minst 1 kilowattimma om dagen. På kvällen åt man en ordentlig middag som representerade resterande energiintag. Det intressanta är att Rommarna tycks vara medvetna om att slavarna behövde mat för att kunna arbeta.

År 217 skadades Colosseum svårt av en stor brand orsakad av blixten, branden förstörde de övre delarna av trä. Det var färdigreparerat först år 240 och ytterligare reparationer utfördes 250 eller 252 och 320. Nya reparationer fick utföras efter en jordbävning år 443, ytterligare arbeten utfördes 484 och 508. Arenan fortsatte att användas in på 500-talet. Tiden då man använde Colosseum markerar Romarrikets glansdagar. Under hela denna period ugjorde slavar den viktigaste energikällan. Allt efter som riket expanderade behövde man fler slavar och till slut nådde man vägs ände då det inte gick att erövra fler länder och expandera antalet slavar. Kan det vara så att energibrist blev Romarrikets fall. För att betala för slavarna präglade man mynt och man skapade ett förtroende för dessa mynt. Det utlovade värdet var mycket större än metallvärdet på myntet. Det var fler som ville äga i praktiken värdelös metall än verklig rikedom som gårdar och detta gav ledningen i Rom en möjlighet att överkonsumera och leva på monopolpengar. (En site med information om Romarriket)

Idag är det inte slavar som transporteras till dagens maktcentra för att utföra ett arbete utan svart olja. Vad det gäller arbetskraften i Dubai är vi på gränsen till frivilligt slaveri. Många män kommer från Pakistan, får en sovplats i en stor barack och mat tre gånger om dagen. Utöver det ca $20 om dagen som normalt skickas hem till familjen. Man betalar inte längre med präglade mynt av ädel metall utan med värdelöst papper på vilket det är tryckt en siffra och ett antal nollor. På papperet finns det också ett $-tecken. Det finns de som hävdar att flödet av olja aldrig kommer att stoppa utan ständigt öka. Men det finns andra, t.ex. Globala energisystem vid Uppsala universitet, som hävdar något helt annat. Vad det i framtiden blir för värde på de dollarsedlar som finns utanför USA återstår att se.

Vi har fortfarande stora flöden av energi i form av olja eller färdiga produkter in till OECD-länderna, men frågan är om inte aktörer utanför OECD planerar att ändra dessa flöden. Det krävs nu att ledande personer inom OECD mycket snart inser vad som är på väg att hända och insikten måste komma nu. Om 10 år kan det vara för sent.

Colosseum efter Roms fall.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt