Sofia Arkelsten, Shell och resan till Frankrike

Posted on October 30, 2010

5


(This is mostly of interest for Swedes)

I debatten runt Sofia Arkelstens ”bjudresa” av Shell har Peak Oil nämnts. Den 13 juli är hon i London på en miljökonferens och i ett inlägg skriver hon:

“James Smith boss för Shell talar sen. Lite oväntat måste jag ändå säga.
– Jag håller med Jim, säger han. Jag tänker inte återanvända vad han sagt. Energi lyfter människor ur fattigdom, säger han och pratar om sina energiscenarier.
– Det krävs en fenomenal förändring. Antingen blir vi uppskrämda eller upplivade. Vi måste bli båda.

Budskapen är att tekniken finns och energieffektivitet är viktigt.
– Peak oil, I don’t think so, säger han sen till vår förvåning. Men Shell blir större på gas än på olja till 2012 förklarar han. Och ser det som att det sparar koldioxid.

Hon är förvånad över det faktum att James Smith från Shell talar på miljökonferensen och att han inte tror på Peak Oil vilket kan vara helt berättigat. Då i juli är debatten om miljöförstörelsen i Mexikanska golfen het och i ett senare inlägg skriver Sofia:

”Shellchefen får en fråga om vad som händer i Mexikanska gulfen.
– It is an uphauling tragedy. Det är en gräslig tragedi. Elva personer dog.
Han fortsätter med att berätta att det är en:
– Huge environmental impact.
Det är en enorm miljömässig påverkan. Också på människor. Samhällen. Och försörjning.
– Det måste stoppas. Jag hoppas att det stoppas medan vi talar.
– There are lessons to be learned.
Det är saker vi lär oss. Vad hände exakt med källan? Om det händer, kan vi ordna design så att det går att stoppa en läcka. Och för det tredje, finns det tilräckligt med resurser för att städa. Hela industrin behöver svara på det.”

Sofia Arkelsten är miljötalesman för Moderaterna och det är inget konstigt med att hon är i London, en resa som Shell inte har betalat. Vad som är risken med denna typ av ”on-line” rapportering är att bloggaren blir en megafon för budbäraren. Som miljötalesman borde dessa uttalanden inte förts vidare utan en analys.

Peak Oil är ett stort problem för Shell. Om man studerar en så kallad ”creaming curve” för Shell så ser man att man har allt svårare att hitta nya oljefält och detta är ett stort hot mot Shells börsvärde, något som självklart oroar James Smith. En av de viktigaste siffrorna i bokslutet för Shell är att man kan visa att man kan ersätta årets produktion med nya reserver. Det har funnits en intern diskussion om hur stora reserver som Shell har och det fanns en falang som trodde på att nya metoder skulle medföra att deras fält i verkligheten innehåller mer än vad som rapporterats och man vann den interna striden och det högre värdet fördes in i årsrapporten. Det skulle man inte gjort för den amerikanska börsen krävde att man skulle skriva mer reserverna och utdömde böter. Värdet på Shell rasade med 25%.

Sedan några år tillbaka rapporterar inte Shell producerad olja med hittad ny olja utan med nya ”oljeekvivalenter”. Det betyder att naturgas rapporteras som ”olja”. Därför är det viktigt för Shell att få ut budskapet att man skall bli stora på naturgas. Frågan är då om man hittat nya stora naturgasfält? Utan att vara helt säker är det troligt att ökningen skall komma från Irak. Jag kan nämna att Shell tagit över produktionsrättigheter av naturgas i Irak, rättigheter som enligt många borde tillhöra det Irakiska folket då gasen framförallt skall användas i Irak. För Shell var det ett viktigt köp för att man då kan föra in detta som nya ”oljeekvivalenter” i bokslutet.

Vad det gäller utsläpp borde Shell överhuvudtaget inte uttala sig. Man är ansvarig för gigantiska utsläpp i Nigerdeltat i Nigeria. En unik miljö förstörs, invånarna i deltat förgiftas och fisket som tidigare var deras utkomst kan inte bedrivas. Jag har diskuterat detta tidigare i min blogg och tänker fortsätta. Shell vägrar att göra något och anledningen är att kostnaderna skulle överstiga BP:s kostnader för utsläppet från Deepwater Horizon”.

Det har nämnts i pressen att Sofia Arkelsten i riksdagen framfört att Shell är ett gott föredöme vad det gäller miljön. Verkligheten är annorlunda. Det är dags för Sofia Arkelsten och Moderaterna att ställa sig upp och kräva att Shell tar ansvar för sina utsläpp i Nigerdeltat. Om inte, ja då kan det vara dags att diskutera resan till Frankrike.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt