“Energy expert says world’s oil production has peaked”

Posted on September 10, 2012

7


The yearly Oil & Gas Conference in Denver was held from 12-16 August and reports from the conference have circulated for some time. Most remarkable is an article that discusses Peak Oil, ”Energy expert says world’s oil production has peaked”. It is possible to download all the presentations from the conference’s website and I have watched a few (the presentations). My understanding of the conference is that it is a forum for participants in the oil industry that wish to make themselves known to investors. The overall picture is that there are an incomprehensible number of companies that are involved in the unconventional oil and gas activities in the USA. Many people see opportunities to enter that industry and make themselves a fortune. It reminds one of the gold rushes of the 19th century. We cannot deny that opportunities for production of unconventional oil and gas exist and many small rivulets of oil flow can together make a small stream. The USA’s energy authority, the EIA, considers that the stream of unconventional oil may grow to about one million barrels per day which is less than 2% of the world’s yearly production. What appears most significant in these times is the American spirit of enterprise. Europe lacks this motivation.

(Swedish)
Den årliga ”The Oil & Gas Conferece i Denver var den 12-16 augusti och rapporter från conferensen har cirkulera en tid. Framförallt är det artikeln som diskuterar Peak Oil, ” Energy expert says world’s oil production has peaked”. Från konferensens hemsida har man möjlighet att ladda ner alla presentationer och jag har tittat på ett fåtal (presentationer). Jag uppfattar konferensen som ett forum för aktörer som vill visa upp sig för investerare och den samlade bilden är att det finns ofantligt många bolag som är involverade i den okonventionella olje- och gasaktiviteterna i USA. Många ser möjligheten att komma in och göra sig en förmögenhet. Det påminner mycket om guldruschen under 1800-talet. Vi skall inte förneka att det finns produktionsmöjligheter för okonventionell olja och gas och många bäckar små kan bli en liten å. Vad det gäller oljan så anser USA:s energimyndighet att flödet kommer att bli omkring en miljon fat om dagen, viket är under 2% av den årliga produktionen. Vad vi framförallt ser är den amerikanska företagsandan som i tider som dessa är betydelsefull. Europa saknar denna drivkraft.

Advertisement
Posted in: Uncategorized