Book presentations in Stockholm and Uppsala / Bokpresentationer i Stockholm och Uppsala

Posted on September 6, 2016

0On 7 September at 4.30 PM the book release of “A world addicted to oil” will be held. Over 130 people have reserved a place and unfortunately there is not room for more. Fores will record the event and it will be uploaded to YouTube on Friday. Before the book release begins the Science Radio programme will talk about the book at 2.03 PM on radio station P1. In coming days there will be articles in the Environmental Magazine, Effect and other newspapers.

On 8 September at 3 PM there is a presentation on the book at the Institution for Geoscience (Uppsala University). Those who are interested are welcome to attend at Villavägen 16. The next presentation will be at the Book Exposition in Gothenburg on September 22-25. Not only Sweden is interested in “A world addicted to oil”. On 16 September there are investors in Geneva who want to hear information on the future of oil production.

If anyone is inspired to buy the book for SEK200 + freight then they can send an email to exergena@gmail.com. If any others than those in Geneva are interested in a seminar on oil’s future then they can also send an email to exergena@gmail.com.

(Swedish)

Den 7 september kl 16:30 börjar boksläppet för ”En värld drogad av olja”. Över 130 personer har bokat en plats och det finns tyvärr inte plats för fler. Fores kommer att spela in boksläppet och på fredag skall det läggas ut på YouTube. Innan boksläppet börjar kommer Vetenskapsradion att presentera boken klockan 14:03 i P1. Kommande dagar finns det artiklar i Miljömagasinet, Effekt, och andra tidningar.
Den 8 september kl 15:00 är det en bokpresentation på Institutionen för geovetenskaper. Intresserad är välkomna att komma till Villavägen 16. Nästa presentation blir på Bokmässan i Göteborg, september 22-25. Det är inte bara i Sverige som man är intresserade av ”En värld drogad av olja”. Den 16 september är det investerare i Geneve som vill ha information om framtidens oljeproduktion.

Om någon blir inspirerad att köpa boken för 200 kr + porto så är det bara att skicka ett mail till exergena@gmail.com. Om några andra än Geneve är intresserade av ett seminarium går det också bra att skicka ett mail till exergena@gmail.com.

Advertisement
Posted in: Uncategorized