Fracking as ”Swing Producer”

Posted on January 16, 2017

3The price of oil is rising and a clear signal is that it has not fallen during the autumn. We can expect that it will increase as we move towards summer. The question is how the higher price will affect the fracking industry. An average of the first month’s well productivity in Eagle Ford is 500 barrels per day (b/d) or 15,000 barrels per month. Calculations in our coming book “Our Global Addiction to Oil”, Springer, show that the total production for a well is about 15 times the first month’s production, or 225,000 barrels. At a price of around US$50 per barrel this gives an income of $11.25 million. The landowner receives around 20% or $2.25 million leaving $9 million over. Administration, taxes and operating costs are approximately $18 per barrel or $4 million. The income remaining to cover drilling and completion of the well is $5 million. In September 2014 when the price of oil fell the cost of drilling and completing a well was $7-8 million and so the activity was not profitable. During the period of low prices the technology has advanced somewhat so that drilling and completion is now available for $4-5 million per well. Fracking in the USA is, once again, on the way to being profitable and by summer we can anticipate that the price of oil will rise by $10-20 per barrel. We will soon see the decline in production from fracking begin to level off. There are 5,000 drilled wells that have not yet been fracked so there is also the possibility of a relatively rapid increase in production. For the oil industry, fracking has become a form of “swing production”

(Swedish)

Oljepriset är på väg uppåt och en klar signal är att priset inte minskade under hösten. Vi kan nu förvänta oss att det skall öka fram till sommaren. Frågan är hur det högre priset kommer att påverka fracking. Ett medelvärde på första månadens produktion i Eagle Ford är 500 fat om dagen, eller 15 000 fat i månaden. Beräkningar i vår bok, ”En värld drogad av olja”, visar att totala produktionen för en brunn är runt 15 gånger första månaden, eller 225 000 fat. Med ett pris runt US$50 per fat så ger det en inkomst på 11.25 miljoner dollar. Markägaren skall ha 20% eller 2.25 miljoner dollar. Kvar blir 9 miljoner dollar. Administration, skatt och drift är ungefär 18 dollar per fat, eller 4 miljoner dollar. Kvar för att täcka borrning och färdigställande av brunnen blir 5 miljoner dollar. I september 2014, då oljepriset rasade, var kostnaden för att borra och färdigställa en brunn 7 till 8 miljoner dollar. Verksamheten blev olönsam. Under perioden med lågt pris har tekniken utvecklats och nu kan man få offerter på 4 till 5 miljoner dollar per brunn. Fracking i USA är på väg att bli lönsam igen och fram till sommaren kan vi vänta oss att priset kan öka med 10 till 20 dollar per fat. Vi kommer snart att se att nedgången i produktionen böjar att plana ut. Det finns 5000 borrade brunnar som inte är frackade, så det finns möjlighet att relativt snabbt få igång ny produktion. Fracking har verkligen blivit en ”Swing Producer”.

Advertisement
Posted in: Uncategorized