”Dra ända in i Hälsingland”

Posted on May 8, 2008

1


 

Tore Skogman uppmanade oss på sin tid att ”Dra ända in i Hälsingland”, idag har jag gjort det. Jag måste erkänna att Hälsingland är en ganska vit fläck för mig och jag fick faktiskt ta fram min almanacka 2008 Executive med kartor längs bak för att friska upp minnet från geografilektionerna. Värdar för förmiddagens möte i Söderhamn var “Företagare för miljö” och man hade samlat en grupp företagare och andra som var intresserade att höra om ”Peak Oil”. Dagens höga oljepris har ju gjort frågan extra aktuell och man känner sig inte som en glädjespridare då man berättar att det kan bli värre.

 

Å andra sidan så vill ju våra politiker rakt över att skatten skall öka markant på bensinen så att vi konsumerar mindre. Vi ser nu att det höga oljepriset redan fixat den tänkta höjning med 35 öre per liter som klimatutredningen föreslog. Jag tror att folk i Hälsingland normalt åker längre sträckor än vad vi gör i t.ex. Uppsala och det betyder att de höga bensinpriserna gräver hål i plånboken. Om det extra skatteuttaget på bensin skall användas till riktade energisatsningar kan det finnas någon anledning att höja priset på bensin, men om inte finns det ingen anledning att höja så länge som priset på olja är över $100 per fat. En prisökning med $10 per fat motsvarar en prisökning med 38 öre litern.

 

Prisökningen ger högre momsinkomster och högre priser på oljan ger högre matkostnader och i förlängningen högre momsinkomster. Regeringen borde nöja sig med denna inkomstökning.

 

“Go all the way to Hälsingland”

 

In his time, Tore Skogman asked us to, ”Go all  the way to Hälsingland”. Today I have done it. I must confess that Hälsingland is a bit of a blank page for me and I actually had to pull out my 2008 Executive Diary with the maps in the back to refresh my memory of my geography lessons. The hosts for my morning meeting in Söderhamn were “Businesspeople for the Environment” and they had assembled a group of businesspeople and other interested parties to hear about “Peak Oil”. Today’s high oil price has, of course, made the question especially relevant and one doesn’t feel like a bearer of happy tidings when one tells of worse to come.

 

Of course, on the other hand our politicians in Sweden want to increase gasoline tax significantly so that we consume less. We see now that the high oil price has already caused the proposed increase of 35 öre per litre ( 1 dollar is 600 öre) that the climate change commission suggested. I believe that people in Hälsingland normally travel farther than we do in, for example, Uppsala and that means that the high oil prices burn a hole in ones wallet. If the additional tax on gasoline purchases is dedicated to energy projects then there might still be a reason to raise them. If not, there should be no tax increase as long as the price of oil is over $100 per barrel. A price increase of $10 per barrel is equivalent to a price increase of 38 öre per litre.

 

Price increases give higher sales tax income and higher oil prices give higher food costs which lead, eventually, to higher sales tax income.

 

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt