Wine and ethanol production/Vin och etanolproduktion

Posted on July 19, 2008

3


The Church of Saint Eulalie in the little village of Montblanc, a typical Mediterranean village in the province of Languedoc in France, was mentioned for the first time in 1153 in a text from pope Eugene III. If one struggles up the church tower’s 35 meter high winding staircase one comes to a viewing platform and, from this historical platform, one has a fantastic view of Montblanc and its surroundings. Around the villages exist Roman relics but the dominant artefact from Roman times is the art of producing wine.


My gaze sweeps from east to south, from south to west, from west to north and back to east. The only thing one sees is green fields with grapevines. If one expands the circle that one can cover from the top of Saint Eulalie, and travels to other villages in the district then one finds more and more vineyards. This is a fantastic surrounding for relaxation, where a search on the computer for a suitable wireless network results in a blank page. The first days without the internet gave me withdrawal symptoms but now, two weeks later when I stand and observe the internet-free landscape I feel very relaxed.

But I am, apparently, not completely relaxed because the green fields lead my thoughts to the green fields of sugar cane and Brazil’s ethanol production. What I see before me is none other than a fantastically large ethanol factory. The main product is not sugar as in Brazil rather than wine. Many of the wine varieties here have received fine prizes at different shows but the remaining production, i.e. that wine that nobody wants to buy, ends up eventually in plants that distil the ethanol to vehicle fuel that is mixed in as renewable fuel in EU nations.

Sometimes one can see a little field squeezed in among the vineyards so it seems likely that the land for grape growing could very well be suitable for food production for the world’s starving children. Newly planted vineyards show that the area for food production is being reduced and the area for ethanol production is increasing. This could be the consequence of the EU’s agriculture policy that gives handouts to farmers if they decline to grow grain.

Slowly but surely I connect together my thoughts on the global energy system. When one sees the caravan of freight trucks that, on European Highway 15, drive to and from over the border between France and Spain once can understand that their thoughts are not on Peak Oil but are more concentrated on the high price of gasoline and diesel. I fill my rental car to return it with a full tank at the airport. When I pay I see that a bottle of Coca-Cola costs €4.00 per litre and gasoline costs €1.56. This is a new data-point for my Coke-index, i.e. at a gasoline station in France one pays 2.6 times more for Coca-Cola than for gasoline. I hope that next time the freight truck drivers go on strike they also protest against expensive Coca-Cola.

The question is why one should buy expensive Coca-Cola when one can go into the local shops and buy prize-winning wine for €2.70 a bottle or €3.6 per litre, or it is even cheaper if one goes to the wine cooperative in Montblanc. There you can fill your own container with wine for €0.80 per litre at the same time as the large tanker-trucks are filled with wine for delivery around Europe.

(Swedish)

Kyrkan Saint Eulalie i den lilla byn Montblanc, en typisk Medelhavsby i Languedoc provinsen i Frankrike, omnämns första gången 1153 i en skrivelse från påven Eugene III. Om man kämpar sig uppför kyrktornets 35 meter höga slingrande trappan kommer man till en utsiktsplatå och från denna historiska platå har man en fantastisk utsikt över Montblanc och dess omgivningar. Runt omkring i byarna finns det romerska lämningar, men den dominerande kvarlevan från romartiden är konsten att odla vin.

Blicken sveper från öster till söder, från söder till väster, från väster till norr och tillbaka till öster. Det enda man ser är gröna fält med vinodlingar. Om man vidgar den cirkel som man kan täck från toppen av Saint Eulalie och åker till andra byar i området så är det åter och åter vinodlingar. En fantastisk omgivning för avkoppling, där en sökning på datorn efter ett lämpligt trådlöst nätverk lämnar en blank sida. Första dagarna utan internet gav mig abstinensbesvär men nu två veckor senare då jag står och betraktar det internetbefriade landskapet känner jag mig mycket avkopplad.

Men helt avkopplad är jag tydligen inte för de gröna fälten leder tankarna till gröna fält med sockerrör och Brasiliens etanoltillverkning. Vad jag ser framför mig är inget annat än en fantastiskt stor etanoltillverkning. Huvudprodukten är inte socker som i Brasilien utan vin och flera av vinsorterna har fått fina utmärkelser vid olika mässor, men restprodukten, dvs vin som ingen vill köpa hamnar så småningom i fabriker som destillerar etanolen till fordonsbränsle som blandas in som förnybart bränsle i EU-länderna.

Ibland kan man se en liten åker som är insprängs mellan vinodlingarna så det verkar som om marken för vinodling mycket väl skulle kunnas användas för matproduktion för världens svältande barn. Nya odlingar visar att man krymper arealen för matproduktion och arealen för etan produktion ökar. Detta kan vara en konsekvens av EU:s jordbrukspolitik som ger lantbruket bidrag om man avstår från att odla spannmål.

Sakta men säkert kopplar jag på tankarna om det globala energisystemet och då man ser den karavan av långtradare som på europaväg 15 tar sig fram och tillbaka över gränsen mellan Frankrike och Spanien förstår man att deras tankar är inte Peak Oil utan de är mer koncentrerade på det höga priset på bensin och diesel. Jag tankar min hyrbil för att lämna tillbaka den fulltankad på flygplatsen. Då jag betalar ser jag att Coca-colaflaskan koster €4.00 per liter och bensinen €1.56. Det blir en ny punkt för mitt Coke-index, dvs i Frankrike betalar man på bensinstationen 2.6 gånger mer för Coca-colan än för bensin. Jag hoppas att långtradarchaufförerna nästa gång som man strejkar också protesterna mot den dyra Coca-colan.

Frågan är varför man skall köpa dyr Coke då man kan gå in i de lokala affärerna och köpa prisbelönt vin för €2.70 per flaska eller €3.6 per liter, men ännu billigare blir det om du går till vinkooperativet i Montblanc. Där kan du fylla på din egen reservdunk med vin för €0.80 litern samtidigt som stora tankbilar fylls med vin för leverans runt om i Europa.

(Nu blir det åter mer aktivitet på min blogg.)

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt