A summary from Beijing / En summering från Beijing

Posted on September 4, 2008

4


In a few hours I will fly back to Sweden and it is time to summarise the “Swedish Peak Oil delegation’s” successes in Beijing. We are definitely carrying home one or more gold medals in our baggage! We have had meetings with representatives from the energy sector from the university- and academy-world, from up- and downstream operators in the oil industry and from national planning authorities.

 

One gold medal is a direct inquiry about collaboration from the oil industry. They are fully conscious of Peak Oil issues and incorrect investments can results in billion dollar losses. A future contract will fix the conditions of this collaboration.

 

Another gold medal is that we shall now participate directly in calculations of China’s future oil and gas production. My Ph.D. students are staying in China for an extra week to begin the work.

 

A third gold medal is that we are now drawing up the guidelines for a collaboration between The China Academy of Social Science, the China University of Petroleum in Beijing, Liverpool University and Uppsala University in which we will study the economic importance of oil for industrial production in China and transport of goods to Europe. We can call it a study of the parameters for the future of globalisation.

 

There might be yet one more medal with a possible future collaboration with the “Energy Institute of the National Development and Reform Commission”. It would be very interesting if Peak Oil were to be included in China’s next five year plan.

 

It is important for all of us outside of China to understand China’s future energy strategy and the best knowledge is gained through collaboration. It feels enormously stimulating that we from Uppsala University can be part of this work.

 

 

 

(In Swedish)

 

Om några timmar flyger jag tillbaka till Sverige och det är dags att summera den ”Svenska Peak Oil-delegationens” framgångar i Beijing och vi har definitivt med oss en eller flera guldmedalj i bagaget. Vi har haft möten med företrädare inom energisektorn från universitet- och akademivärlden, från up- and down streem operatörer inom oljeindustrin och från de statliga planeringsmyndigheterna. 

 

En guldmedalj är en direkt förfrågan om samarbete från oljeindustrin. Man är fullt medvetna om problematiken runt Peak Oil och felsatsningar kan betyda miljardförluster i framtiden. Ett framtida kontrakt kommer att fastställa villkoren.

 

En andra guldmedalj är att vi nu direkt skall medverka i beräkningar av Kinas framtida olje- och gasproduktion. Mina doktorander stannar kvar en vecka för att påbörja arbetet.

 

En tredje guldmedalj är att vi nu drar upp riktlinjerna för ett samarbete mellan China Academy of Social Science, China University of Petroleum in Beijing, Liverpool University och Uppsala universitet där vi skall studera oljans ekonomiska betydelse för industriproduktion i Kina och varutransporter till Europa. Låt oss kalla det för undersökning av parametrar för globaliseringens framtid.

 

Det finns möjligheter till ytterligare en medalj och det gäller ett eventuellt framtida samarbete med ”Energy Institute of the National Development and Reform Commission”. Det skulle vara mycket intressant om Peak Oil skulle komma med i Kinas nästa femårsplan.

 

Det är viktigt för oss alla utanför Kina att förstå Kinas framtida energistrategi och den bästa kunskapen får man genom samarbete. Det känns enormt stimulerande att vi från Uppsala universitet får vara med i detta arbete.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt