Environment Minister Carlgren and Bloggtoppen / Miljöminister Carlgren och Bloggtoppen

Posted on October 12, 2008

4


I just received the question,”Have you had the chance to educate Carlgren about Peak Oil?” (i.e. our Environment Minister Andreas Carlgren). The answer is NO!

Last summer I was invited to participate in the Tällberg forum (information on the Tällberg forum) and Andreas Carlgren was also invited to speak. (My blogs from the Tällberg forum can be found here: Day 1, Day 2, Day 3, Day 4a, Day 4b, Day 5). I exchanged some words with him and to my amazement he had not heard of the expression Peak Oil. He promised to get in touch as soon as he had time but there apparently has not been any since the Department of the Environment has not contacted me.

In his speech Carlgren mentioned Astrid Lindgren (a well-known Swedish author of children’s books) and noted that he and she had an experience in common – as children they had both thinned-out large fields with row upon row of carrots. It is easy to see that more inspiring tasks exist! Astrid’s mother had given her the advice never to look up and look at all the work that lay before her but rather to stare blindly down at the ground and keep working. He also mentioned another piece of advice that Astrid’s mother had given her about swimming. “Never go out into deep water”. To my and many other’s amazement Andreas Carlgren considered that that was good advice for a politician.

Presumably there is something here I do not understand. My interpretation of Carlgren’s analogy is that a politician should never look at the enormous task before him and never risk anything but should rather stay in shallow water. I understand now why Andreas Carlgren does not seem to be interested in Peak Oil because knowledge of Peak Oil brings with it an enormous duty and one certainly must push out into deep water.

The following is written (link) on the minister’s home page, “The way I see it – being a new minister – I have a responsibility to the people who brought me here, and in the same manner everyone has that same responsibility. And for all of us it means that we have a responsibility to mankind.” Dear Environment Minister Carlgren, educating yourself about Peak Oil is one such responsibility. People should write to the minister and encourage him to learn about Peak Oil.

Two Sundays ago it was suggested to me that I register my blog at “Bloggtoppen” [a service that tracks blog statistics]. I knew that my blog usually receives over 1000 visits per week and now I see that 70% of these are unique. Thank you everyone around the world that has shown interest in my blog! (Information at Bloggtoppen).

(Swedish)

Fick just frågan ”Har du hunnit utbilda Carlgren i Peak Oil?”, det vill säga vår miljöminister Andreas Carlgren. Svaret blir NEJ!

I somras var jag inbjuden att delta i Tällberg forum (information om Tällberg forum) och Andreas Carlgren var också inbjuden att tala (mina bloggar från Tällberg forum, dag1, dag 2, dag 3, dag 4a, dag 4b, dag 5). Jag växlade några ord med honom och till min förvåning kände han inte till uttrycket Peak Oil. Han lovade att återkomma så fort det fanns tid och det är uppenbart att det inte funnits tid eftersom miljödepartementet inte har hört utav sig.

I sitt tal nämnde minister Carlgren Astrid Lindgren (en välkänd svensk barnboksförfattare) och noterade att han och hon hade en gemensam erfarenhet, de hade som barn gallrat stora fält med rad efter rad med morötter. Det är lätt att inse att det finns mer inspirerande jobb att göra. Astrids mamma hade gett henne rådet att aldrig titta upp och betrakta allt det jobb som fans framför henne utan bara stirra blint ner i backen och jobba vidare. Han tog också upp ett annat råd som Astrids mamma hade gett henne vad det gäller att simma. ”Ge dig aldrig ut på djupt vatten”. Till min och mångas förvåning ansåg Andreas Carlgren att detta var goda råd för en politiker.

Förmodligen är det något som jag inte förstår. Att en politiker aldrig skall betrakta det enorma arbete som ligger framför honom och inte riskera något utan hålla sig på grunt vatten är min tolkning av analogierna. Jag förstår nu varför Andreas Carlgren inte tycks vara intresserad av Peak Oil för kunskap om Peak Oil medför ett enormt arbete och att man verkligen måste ge sig ut på djupt vatten.

På ministerns hemsida (link) står det följande; “The way I see it – being a new minister – I have a responsibility to the people who brought me here, and in the same manner everyone has that same responsibility. And for all of us it means that we have a responsibility to mankind.” Bäste miljöminister Carlgren, att lära sig att förstå Peak Oil är just ett sådant ansvar. Några borde skriva till ministern och uppmana honom att lära sig Peak Oil.

Förra söndagen fick jag förslaget att anmäla min blogg till ”Bloggtoppen”. Jag visste att det brukar vara lite över 1000 besökare per vecka och nu ser jag att 70 procent av dessa är unika. Tack alla ni runt om i världen som visat intresse för min blogg (information på Bloggtoppen).

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt