Oil security and peak oil / Oljesäkerhet och Peak Oil

Posted on March 7, 2011

6


“Wonderful but Dangerous” is the headline of the lead editorial in today’s Sydsvenskan [“Southern Swede”, a newspaper] and they declare that it is necessary to minimize the risks involved in oil production and oil transport. The reason for the editorial is that today BP’s chairperson Carl-Henric Svanberg is visiting Malmö to participate in a conference on handling of oil spills.

It seems as though the editorial does not want to lay too much of the responsibility for the Gulf of Mexico oil leak on Svanberg, “Still, it is too simple to make BP a lone scapegoat. Drilling for oil at sea involves risks. Transporting oil also involves great risks. Security measures must be considered rigorously but accidents happen and when they happen they cause severe environmental damage.”

They continue by discussing the importance of oil for our welfare, “Oil has been a blessing. Without it many more of the world’s people would be poor and economic development would be far below today’s level. Our welfare has, literally, been pumped up out of the ground.”

Then they continue by stating that the age of oil has passed its prime and peak oil is mentioned, “The International Energy Agency, IEA, estimates that peak oil, the maximum capacity to produce oil, was reached in 2006. When reserves are shrinking at the same time as demand is constantly growing then the risks increase.”

There is a great deal that could be said about extreme oil extraction and how peak oil will affect us but for now I am just very pleased that Sydsvenskan mentioned peak oil on my birthday!

(Swedish)
Härligt men Farligt är rubriken på dagens huvudledare i dagens Sydsvenskan och man konstaterar att det är nödvändigt att minimera riskerna kring oljeutvinning och oljetransporter (läs ledaren). Anledningen till att ledaren om olja kommer just idag är att BP:s styrelseordförande Carl-Henric Svanberg gästar Malmö för att delta i en konferens om hantering av oljeläckor (läs om konferensen).

Det verkar som om ledaren inte vill lägga allt för stort ansvar på Svanberg och BP då det gäller utsläppet: ”Ändå är det alltför enkelt att göra BP till ensam syndabock. Att borra efter olja till havs innebär risker. Att frakta olja innebär också stora risker. Säkerhetstänkandet måste vara rigoröst, men olyckor inträffar och när det händer ställer de till svåra miljöskador.”

Man fortsätter med att diskutera oljans betydelse för vår välfärd: ”Oljan har varit en välsignelse. Utan den skulle långt fler vara fattiga i världen och den ekonomiska utvecklingen skulle befinna sig på en nivå långt under dagens. Vårt välstånd har, bokstavligt talat, pumpats upp ur jorden”.

Sedan fortsätter man och konstaterar att oljan haft sin tid och Peak Oil kommer med i bilden: ”Det internationella energiorganet. IEA, beräknar att peak oil, den maximala produktionskapaciteten, nåddes redan 2006. När tillgångarna minskar, samtidigt som efterfrågan hela tiden ökar, växer riskerna.”

Det finns mycket att diskutera om extrem oljeutvinning och hur Peak Oil kommer att påverka oss, men det känns lite extra festligt är att man tar upp Peak Oil på min födelsedag.

Advertisement
Posted in: Dagsaktuellt